1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
International Ocean Institute : THAILAND

International Ocean Institute : THAILAND

สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ

ที่อยู่:
ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

เกษตรกลาง จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900
Thailand

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: (081) 483 0754
เบอร์มือถือ: 091 8189583
http://www.ioithailand.com