1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ จัดประกวดเวบไซต์เรื่องภัยพิบัติ ชิงรางวัลรวมกว่าห้าหมื่นบาท

PDF พิมพ์ อีเมล


การประกวดให้ ส่งโครงการเข้าประกวดในนามของโรงเรียน ทั้งนี้ โดยให้มีทีมงาน รวมไม่เกิน10 คน ประกอบด้วย คณะครู ที่ปรึกษา นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และให้จัดทำเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ

กติกา

  • เป็นเว็บไซต์ใหม่
  • เป็นเว็บไซต์สวยงาม การออกแบบ ใช้งานได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • ส่งได้ทีมละ 1 เว็บไซต์เท่านั้น
  • ห้ามใช้ระบบบริหารจัดการเนื้อหาแบบสำเร็จรูป (CMS)


ระยะเวลาส่งเข้าประกวด

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557 และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน

http://ioithailand.com/download/register-ioikid-2014.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัคร ข้อมูลระเบียบการแข่งขัน และสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ :

http://ioithailand.com/download/Back%20Drop.pdf