1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

WORLD OCEAN DAY 2017

วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2017 เวลา 11:03 น.

เขียนโดย Admin

PDF พิมพ์ อีเมล

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในงาน WORLD OCEAN DAY 2017

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

S__2113576

S__1351722

กำหนดการ

กิจกรรมวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day 2017)

ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560

บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

จัดโดยสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมประมง

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ชมรมจักรยานมีนกร 28 (Slim fish)  

 

ชมรมจักรยานประมง ชมรมจักรยาน BCC 124

 

 

 

 

>>> โหลดเอกสารกำหนดการ

>>> โหลดข่าวแจกโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน  2560

เวลา 08.00 – 13.00 น.        เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี

เวลา 15.00 – 17.30 น.          ทีมงานสำรวจความเรียบร้อยของเส้นทางปั่นจักรยาน 27.5 กม. เริ่มจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

เวลา 15.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อจักรยานและหมายเลขประจำตัว ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

เวลา 06.30 – 07.30 น. อาหารเช้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เวลา 07.30 – 07.40 น. กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย)

เวลา 07.40 – 07.50 น. กล่าวต้อนรับ/พิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายวิทูรัช ศรีนาม)

 

เวลา 07.50 – 08.00 น. มอบของที่ระลึก

เวลา 08.00 – 08.05 น. เคารพธงชาติ

เวลา 08.05 – 08.15 น. ชี้แจงกฎระเบียบ ความปลอดภัยในการสวมหมวกและขี่จักรยานโดย ผู้แทน ชมรมจักรยานบีซีซี 124 (คุณสมชาย ตัณฑางกูร)

เวลา 08.15 – 08.20 น. ถ่ายภาพหมู่ (ภาพนิ่งและโดรน)

เวลา 08.20 – 08.40 น. การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 250 ถุง รวม 1 ล้านตัว บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เวลา 8.45 – 11.30 น. ปล่อยขบวนจักรยานไปตามเส้นทาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน -  นากุ้ง - พระชนะมารศรีมงคล –  เนินนางพญา – หมู่บ้านชาวประมง

เวลา 11.30 – 12.00  น. รับประทานอาหารว่าง & เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมา จากพระราชดำริ & การจับรางวัล

(ตั๋วเครื่องบินการบินไทย กรุงเทพฯ  -ภูเก็ต – กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง

เวลา 12.00 น. เสร็จงานวันมหาสมุทรโลก Word Ocean Day 2017

เวลา 13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*******************

 

*หมายเหตุ* กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม