1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการวันมหาสมุทรโลก พ.ศ.2562 World Ocean Day 2019(Theme World Ocean Day 2019 "Gender and Oceans" )

วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 00:00 น.

เขียนโดย Admin

11โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทะเลไทย

เนื่องในวันมหาสมุทรโลก พ..2562 (World Ocean Day 2019)


วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ ประจวบคีรีขันธ์

จัดโดย สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand)

ร่วมกับ
วนอุทยานปราณบุรี กรมอุทยาน และหน่วยภาครัฐ เอกชนและองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

****************

เส้นทาง

เริ่มต้น: วนอุทยานปราณบุรี (พิธีเปิดงาน)-เส้นทางเขารอด-วนอุทยานปราณบุรี-อุทยานราชภักดิ์

ถ่ายภาพหมู่ที่อุทยานราชภักดิ์ (พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์แห่งสยาม)

จุดสิ้นสุด: กลับวนอุทยานปราณบุรี

รวมระยะทางประมาณ 25 กม

 

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

คณะเดินทางถึง วนอุทยานปราณบุรี

15.00-17.00 น ลงทะเบียน

 

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

6.30 - 7.30 น.    อาหารเช้า

7.30 - 7.35 น.    กล่าวรายงานโดย ผอ IOI

7.35 - 7.40 น.    มิติหญิงชายกับทะเลไทย โดย คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.40 - 7.45 น.    ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกต่อทะเลไทยและการบรรเทาผลกระทบ โดยคุณปรานต์ สยามวาลา นายกสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

7.45 - 7.50 น.    คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.50 - 7.55 น.    คำกล่าวโดย Mr. Alan Thomas, Managing Director, Evason Hua Hin

7.55 - 8.00 น.    เปิดงานวันมหาสมุทรโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8.00 น.              เคารพธงชาติ

8.05 - 8.25 น.    มอบโล่ห์ให้ผู้อุปถัมภ์รายการ

8.25 น.               ถ่ายภาพด้วยโดรนและปล่อยขบวนจักรยาน

8.30 - 11.00 น.  ปั่นจักรยานรณรงค์

11.00 - 12.00 น.      อาหารว่าง จับฉลากและมอบรางวัล

12.00 น.           เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ : เสื้อเป็นแขนยาวนะค๊ะ

>>> กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนปั่นจักรยาน <<<

กดเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<<

ภาพกิจกรรม WORLD OCEAN DAY 2018

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2018 เวลา 00:00 น.

เขียนโดย Admin

ภาพกิจกรรม WORLD OCEAN DAY 2018
ณ จังหวัดตรัง
68362

IOI Thailand Training 2018

วันพุธที่ 11 เมษายน 2018 เวลา 00:00 น.

เขียนโดย Admin

โครงการวันมหาสมุทรโลก พ.ศ.2561 (World Ocean Day 2018)

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2018 เวลา 15:47 น.

เขียนโดย Admin

11โครงการเพื่อรณรงค์การลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการอนุรักษ์ทะเลไทย

เนื่องในวันมหาสมุทรโลก พ..2561 (World Ocean Day 2018)


วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2561 ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

จัดโดย จังหวัดตรัง ร่วมกับ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand)  ปตท สผ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

****************

กำหนดการ  วันที่ ๙ มิถุนายยน ๒๕๖๑ กิจกรรม ปั่นจักรยานรณรงค์เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหญ้าด้านหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยดทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(จุดเริ่ม - จุดสิ้นสุด ระยะทาง ๔๑ กม.)


๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. - ลงทะเบียน / รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๓๐ - ๐๗.๔๕ น. - กล่าวรายงานโดย นายกัณจพงศื อนุรัตน์พานิช ผู้อำนวยการสถาบัน มหาสมุทรระหว่างประเทศ

๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - กล่าวเปิดโดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

๐๘.๐๐ น. - ร่วมร้องเพลง และเคารพธงชาติ

๐๘.๐๕ - ๑๑.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปล่อยขบวนปั่นจักรยานรณรงค์ เนื่องในวันมหาสมุทรโลกประจำปี ๒๕๖๑

- ขบวนปั่นจักรยานหยุดพักปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณหาดคลองสน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

- ขบวนปั่นจักรยานกลับมาถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. -รับประทานอาหารเที่ยงและจับฉลากรางวัล

๑๒.๓๐ น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง และสถานบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand)

shirt

>>> กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนปั่นจักรยาน <<<

กดเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<<