1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ภาพกิจกรรม WORLD OCEAN DAY 2017 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2017 เวลา 15:57 น.

เขียนโดย Admin

ภาพกิจกรรม WORLD OCEAN DAY 2017
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมวันมหาสมุทรโลก ประจำปี ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 12:27 น.

เขียนโดย Admin

ภาพนักปั่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2559
ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559

กดเพิ่มชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

IOI THAILAND EVENT 2014

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 12:37 น.

เขียนโดย Admin

สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ จัดประกวดเวบไซต์เรื่องภัยพิบัติ ชิงรางวัลรวมกว่าห้าหมื่นบาท

Image 3

สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย)  จัดประกวด การประกวดเว็บไซต์ เรื่องภัยพิบัติทางทะเล ที่ครอบคลุมกับภัยพิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ การกัดเซาะชายฝั่ง (coastal erosion) คลื่นซัดฝั่ง (Storm surge) สึนามิ (Tsunami) แผ่นดินไหว (Earthquake) อุทกภัย (Floods) การรั่วไหลของน้ำมัน (Oil spill) เป็นต้น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

กดเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม