สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ จัดประกวดเวบไซต์เรื่องภัยพิบัติ ชิงรางวัลรวมกว่าห้าหมื่นบาท

พิมพ์


การประกวดให้ ส่งโครงการเข้าประกวดในนามของโรงเรียน ทั้งนี้ โดยให้มีทีมงาน รวมไม่เกิน10 คน ประกอบด้วย คณะครู ที่ปรึกษา นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และให้จัดทำเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ

กติกา


ระยะเวลาส่งเข้าประกวด

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557 และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน

http://ioithailand.com/download/register-ioikid-2014.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัคร ข้อมูลระเบียบการแข่งขัน และสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ :

http://ioithailand.com/download/Back%20Drop.pdf