กิจกรรมวันมหาสมุทรโลก ประจำปี ๒๕๕๕

เขียนโดย Admin

พิมพ์

 

การประกวดภาพวาดภายใต้หัวข้อ

" การดำรงอยู่กับทะเลและการใช้ประโยชนจากทะเลอย่างยั่งยืน"

กิจกรรมวันมหาสมุทรโลก ประจำปี ๒๕๕๕